Decàleg

Decàleg del viatger

El lloc de destí i el tipus de viatge determinaran la rellevància de cadascun dels consells que integren el Decàleg. 

  1. Contacti amb un servei d'atenció al viatger amb l'antelació suficient.
  2. Contracti una assegurança mèdica. Proveeixi's de la medicació habitual suficient per cobrir les necessitats del viatge i d'un informe mèdic que la indiqui, en el qual constin els antecedents sanitaris i el carnet de vacunació.
  3. Procuri's protecció contra les picades d'artròpodes (repel·lents, vestit adequat, teles mosquiteres impregnades).
  4. Vigili el que ingereix. Higiene de l'aigua de beguda: envasada i que mostri el tap intacte o aigua bullida o tractada. Menjar cuit i calent. Fruita rentada i pelada per un mateix.
  5. Si manté relacions sexuals, faci-ho amb preservatiu.
  6. No es banyi en rius, llacs o llacunes. No camini descalç en cap cas. A la platja, utilitzi xancletes i no s'ajegui directament sobre la sorra.
  7. Resguardi's del sol i de la calor.
  8. Disposi d'una farmaciola ben provista.
  9. Segueixi les indicacions de la profilaxi de la malària, si és el cas, i la vacunació indicada.
  10. Anoti l'adreça i el telèfon de l'ambaixada i de les persones de contacte en el seu lloc de residència.