Farmaciola

farmaciola Cal dur una farmaciola mèdica amb prou material sanitari per a tot el temps que duri el viatge a aquells destins on hi pugui haver riscos significatius, especialment (però no exclusivament) a països en desenvolupament i on no és segura la disponibilitat local de determinats medicaments

En aquesta farmaciola s'hi inclouran medicaments bàsics per tractar les malalties corrents, articles per a primers auxilis i qualsevol producte sanitari especial que pugui ser necessari.

Alguns tipus de medicaments amb recepta o articles especials s'hauran de dur juntament amb un certificat mèdic signat que especifiqui que el viatger necessita la medicació o els articles per una circumstància mèdica. Alguns països no tan sols exigeixen que aquest certificat estigui signat per un metge sino que també exigeixen el segell d'un hospital i de l'administració sanitària nacional.