Articles complementaris segons el destí i les necessitats individuals

• Xarxes mosquiteres i insecticida per als teixits (roba, xarxes, cortines).
• Solució per a impregnació de roba amb repel·lent antimosquits.
• Xeringues i agulles estèrils.
• Tisores.
• Ulleres i/o lents de contacte de recanvi (i líquid per a les lents).
• Preservatius (prevenció de malalties de transmissió sexual).
• Altres articles per cobrir les necessitats previsibles, segons el destí i la durada del viatge.