Contingut de la farmaciola de viatge bàsica

FARMACIOLA BÀSICA

• Esparadrap adhesiu
• Antisèptic per a ferides
• Benes
• Imperdibles
• Gases
• Termòmetre clínic
• Loció alcohòlica per a la higiene de mans
• Taps per a les orelles
• Pinces estèrils
• Tiretes per a petites ferides (mides diverses)
• Desinfectant per a l'aigua (iodur potàsic o hipoclorit sòdic)
• Guants
• Apòsits de taló
• Apòsits amb compresa central
• Gotes oculars emol·lients (lubricants)