Medicació bàsica

Antidiarreics: sals de rehidratació oral (sèrum oral), loperamida (Fortasec), rocecadril (Tiorfan).

Antibiòtics que cobreixin les infeccions més freqüents en viatgers: diarrea del viatger (ciprofloxacino), infeccions de pell i teixits tous, tractes respiratori i urinari (amoxicil·lina-clavulànic).

Ungüent antibacterià: per a infeccions cutànies o ferides superficials (Dermisone Triantibiótico, Diprogenta).

Antifúngics: per a micosis cutànies (Miconazol crema o en pólvores).

Antipruriginosos: per a l'alleujament de la picor (Calamina en loció).

Antihistamínics: per a processos al·lèrgics (Cetirizina).

Descongestionant nasal (Utabon spray).

Analgèsic/antiinflamatori: per a cefalea, dolors musculars, febre (paracetamol, ibuprofèn).

Antiàcids: per a trastorns de la digestió (Almax en sobre o comprimits).

Profilaxi antipalúdica (si està indicada).

Medicació per a malalties preexistents.

Els noms comercials indicats ho són a títol orientatiu. La seva administració es farà atenent les normes compreses al prospecte. En cas de dubte, consulti al seu metge o farmacèutic. No existeix conflicte d'interessos.