Enllaços

Les pàgines i enllaços a Internet relacionats amb viatges a l'estranger, vacunes, profilaxi de malària i recomanacions bàsiques són abundants, i és impossible proporciona-ne un llistat complet i exhaustiu.

Moltes de les informacions que ofereixen són d'una qualitat indubtable i la informació hi està actualitzada i és fàcilment accessible, inclouen mapes detallats, senyalitzacions de zones de risc per a malalties específiques i possibilitat de descàrrega de documentació relacionada.

El llistat que adjuntem només intenta ser una mostra representativa d'aquesta informació. A través d'aquests webs també pot accedir a nous enllaços en funció de criteris i necessitats específics.

La visita detallada a aquests llocs li proporcionarà un coneixement extens sobre aspectes bàsics del viatge i li'n clarificarà aspectes concrets.

Centers for Diseases Control (CDC) dels EUA

Ministerio de Sanidad

Organització Mundial de la Salut (OMS)

www.vacunasyviajes.es

www.vacunas.org

www.viajarsano.com

www.fundacionio.org

safetravel.co.uk