Objectius

Objectius de la Clínica d'Atenció Integral al Viatger

L'objectiu de la Clínica d'Atenció Integral al Viatger és disminuir el risc de posar-se malalt durant un viatge planejat. Alguns riscos es poden prevenir i d'altres, no.

Pel que fa als riscos prevenibles, la vacunació permet reduir la probabilitat de contraure una malaltia i la profilaxi és capaç d'evitar una malaltia quan no existeix vacuna o quan aquesta no pot ser utilitzada per algun motiu. També és objectiu d'aquesta Clínica contribuir que el viatger amb malalties preexistents s'adapti bé a la nova situació que representa el viatge.

La prevenció dels danys causats pels accidents de circulació o els esportius no depenen de l'atenció sanitària, però són més temibles perquè són responsables d'un major nombre de morts.

La visita a la Clínica ofereix:

Recomanacions

 1. Com i amb què protegir-se de les picades dels artròpodes per evitar les malalties que es transmeten per aquests vectors.
 2. Quins són la roba i el calçat més adequats i com protegir-se del sol i de la calor.
 3. Com protegir-se de les malalties que es transmeten a través de l'aigua i dels aliments.
 4. Com reduir els efectes del jetlag.
 5. Com disminuir la cinetosi (mareig degut al transport).
 6. Què cal fer davant d'un episodi de diarrea.
Vacunacions
 1. Vacunes rutinàries recomanades en general i segons l'edat del viatger.
 2. Vacunes recomanades segons l'itinerari i l'estació de l'any.
 3. Vacunes exigides per alguns països abans de permetre l'entrada al seu territori.
Medicació
 1. Profilaxi de la malària segons l'itinerari i l'estació de l'any.
 2. Prevenció del soroche o mal d'alçada.
 3. Tractament de la diarrea del viatger.
 4. Prevenció del mareig associat al transport.
Equip del viatger
 1. Farmaciola.
 2. Repel·lent d'insectes.
 3. Loció de protecció solar.
 4. Teles mosquiteres impregnades de repel·lent.
 5. Desinfectant per a l'aigua.
 6. Solucions alcohòliques per al rentat de mans.