Consulta online
De forma complementària, li oferim la possibilitat de mantenir contacte amb nosaltres a través del web. Aquest contacte, vàlid mentre duri el viatge, tindrà un caràcter personalitzat, ja que els professionals sanitaris que el van assistir a la Unitat d'Atenció Integral al Viatger disposaran de la seva història clínica i podran oferir-li l'ajuda sanitària pertinent.